Polityka Prywatności

WWW.LEKCJEWARTEMILIONY.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

  1. Administrator danych gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez swoich Użytkowników, wyłącznie, kiedy wyrażą oni uprzednią wyraźną zgodę na ich przetwarzanie.
  2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Stronę.
  3. Administratorem Danych Osobowych jest: Daniel Kubach Business Solutions, Pl. Powstańców Śląskich 1/25, 53-329 Wrocław, NIP: 692 210 16 75, REGON: 390697177.
  4. Administrator danych gromadzi oraz przetwarza: dane niezbędne do złożenia zamówienia zakupu usług i produktów ?tj. w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, nazwa firmy.
  5. Na naszej Stronie zbierane są również: Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Strony w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Cookies – nasza Strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Użytkownicy mogą zgodzić się, aby wpisane przez nich dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będą mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie internetowej. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast Użytkownicy nie zgadzają się na personalizowanie Strony, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
  6. Każdy Użytkownik naszej Strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów Użytkownicy nie życzą sobie pozostawienia swoich danych osobowych to mają oni prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z Strony.
  7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.
  8. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Strony prowadzących do jej poprawnego działania, w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Strona, administracją Strony, prowadzeniem prac konserwacyjnych Strony, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  9. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) Użytkownicy mają prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu mogą przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@lekcjewartemiliony.pl